101 Soruda Fotoğrafçının ve Fotoğraflanan Kişinin Hakları

İzinsiz çekilen bir fotoğrafınız hakkında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Ya da özenerek ve büyük bir emekle çektiğiniz fotoğrafın, başka kişilerce kullanılması durumundaki haklarınız nelerdir? Ya da çekilen bir fotoğraf karesi hangi durumlarda kullanılabilir ya da kullanılamaz? İşte buna benzer çok sayıda durum ve olay nedeni ile her geçen gün tartışmalar büyümekte ve bu tür durumlar mahkemelik olabilmektedir.

İster fotoğrafı çeken, isterse de çekilen kişi olun. Bu tür konularda yeterince bilgi sahibi olamaz iseniz, maalesef istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kitap konuyu, teknik ve hukuki boyutuyla en sık karşılaşılan 101 farklı konu üzerinden, herkesin anlayabileceği bir dilde ve yaşanmış olaylara konu mahkeme kararları eşliğinde ele almıştır.

Yazarın, hem hukukçu hem de fotoğrafçı olması konuya hem teknik hem de hukuk boyutu ile bakmasını ve her iki tarafında haklarına özen göstermesini sağlamaktadır. Kitap, fotoğraf çekmeye meraklı herkesin kendisi ile ilgili bir konuyu bulacağı, haklarını savunması ve bilmesi açısından önemli, bu alanda var olan boşluğu doldurmaya aday ve en güncel eserdir. Kitap aynı zamanda, fotoğraf alanında, hakları da gözeten bir kültürün, etiğin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Kitapta aşağıdaki soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Çekilen bir fotoğraf izinsiz olarak sosyal medyada (instagram, facebook, twitter vs..) yayınlanırsa? Çekenin ve çekilenin hakları nelerdir?

Fotoğrafın izinsiz olarak kullanılması sonucunda maddi bir kazanç elde edilir mi?

Bir fotoğraf, hangi durumlarda sanat eseri olarak kabul edilir.

Fotoğraf "Sanat Eseri" olarak kabul edilirse, fotoğraf sahibinin hakları nelerdir?

Fotoğrafçının fotoğraf üzerindeki maddi ve manevi hakları nelerdir?

Bir fotoğrafın izinsiz basında kullanılmasının ne gibi sonuçları vardır?

Fotoğraf üzerindeki hakların belli bir süresi var mıdır? Nedir?

Fotoğraf üzerindeki hakları devretmemiz mümkün mü? 

Fotoğraf ile ilgili en sık karşılaşılan davalar nelerdir?

Bir kişiyi izinsiz fotoğraflamak mümkün müdür?

Kişilerin özel hayatı ile fotoğraf ilişkisi nedir?

Tanınmış kişilerin fotoğrafını çekmek ve yayınlamanın bir sınırı var mı?

Tanınmış kişiler, çekilen bir fotoğraftan maddi hak talep edebilir mi?

Sokak, cadde, meydanlar gibi aleni yerlerde kişilerin fotoğraflanmasındaki durum nedir?

Fotoğrafa konu ilginç davalarda örneğin, basın dünyasındaki ünlülerin, başbakanın, yazarların fotoğraf davalarında, mahkemeler ne tür kararlar veriyor?

Dünyada çokça konuşulup tartışılan maymunun çektiği fotoğraf davası Türkiye'de olsaydı nasıl bir karar verilecekti?

http://www.dr.com.tr

Yorumlar