Sergi:Doğu Yolcuları

Erzurum-Aşkale'ye bağlı Hacımahmut Köyü'nde başladığı öğretmenlik mesleği sayesinde
Doğu Anadolu serüvenine ayak basan Tülay İlhan, belleğinden ve kalbinden o serüvenin
gitmemesi için yıllar sonra aynı topraklara uğrayarak, bembeyaz karelerden oluşan bir masala imza atmış.

Çalışmasını “Bir Doğu yolculuğu hikâyesi. Sözlerim fotoğraflarımdır” diye tanımlayan Tülay İlhan'a göre, fotoğrafçılık giderek “kendini anlatmanın bir yolu oldu.” (20.01.2018 - 02.02.2018 )Yorumlar