Kutsallığın İzdüşümü Fotoğraf Sergisi Sainte Pulcherie Fransız Lisesi'nde

İki haftalık bir rezidans için davet edilen Fransız sanatçı Nicolas Joyeux meslektaşı Timurtaş Onan ile « kutsal » teması etrafında açtıkları sergi vesilesiyle bir araya geliyor. Türkiye'nin kültürel bağlamında hem anlam, hem de yoğun estetik içeren siyah beyaz fotoğraflardan oluşan cesur bir tema...

Türk fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan'ın ve Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Joyeux'nün imgelerinin birbirleri ile karşılaşarak tektonik plakalar gibi çarpışması “izleyiciye atılan bir füze” (Benjamin) misali sembolik gerçekliğin karmaşık yapısını ortaya çıkartmıştır.

Nicolas Joyeux, dört bir tarafa dağılmış olan maddenin detaylarını triptikler şeklinde sunarken, izleyiciler de kökenlerini sorgularlar. Fotoğrafçı, gerçeğin bir kesitini ortaya koymaktadır. Her bir ayrıntıda insanı tanrısallaştıran kozmik güçler dolaşmakta ve sonsuz büyüğü sonsuz küçüğe bağlamaktadır. Diğer bir deyişle ayrıntılar bütünü içerebilirken, kozmosun tüm enerjisi kutsal formun sınırlarında toplanmaktadır.

Kutsallığın içsel deneyimi bizlerde çekici ve itici olmak üzere çift yönlü duyguların oluşmasına neden olur. Kutsallığın duygusal prizması, ürkütücü ya da yüce olan karşısında verilen tepkilerde yatar. Bu « antipatik sempati ve (bu) sempatik antipati » (Kierkegaard) entelektüel sunumlar eşliğinde kutsal ürperişlere sebebiyet verir. Kutsallık duygusu elbette dini mekan ve nesnelerin ötesinde bir buluşmadır. Kimi doğal kargaşaların yoğunluğu, Timurtaş Onan'ın kendine has bir ruha sahip terk edilmiş binaları gibi yakalanması güç, gizemli, bilinmeyen yerlerin karşısında ve hatta eşsiz, dahası mucizevi bir olgu karşısında canlanabilir.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi      
Çukurluçeşme Sok. No: 7 Küçükparmakkapı 

Merkez Beyoğlu İstanbul 

02.11.2017 - 01.12.2017 


Yorumlar