Fotoğraf Kavramını Sorgulayan Sergi İmgeyle Mixer'de

Fotoğraf kavramının günümüzde ne anlama geldiğini araştıran “İmgeyle” sergisi, bu konu üzerinde çalışan sanatçıların, fotoğraf ve video mecraları arasındaki sınırları bulanıklaştıran işlerini bir araya getirerek bu mecraların geçirdiği evrimi inceliyor.

'An’ı betimlediği için durağan ve durgun, zaman içerisinde yer aldığı için hareketli ve sonsuz...

Bu iki mecra arasındaki geçişlerin ve kesişme anlarının yarattığı imgesel illüzyonu yeniden yorumlayan sergi, lensin öteki tarafından baktırabilmeyi, izleyiciye “neye bakıyoruz” sorusundan çok, “nasıl bakıyoruz” sorusunu sordurmayı amaçlıyor.


Fotoğraf, zaman odaklı bir araç olarak ele alındığında, diyafram açıklığını ve poz süresini ayarlayan sanatçı, zamanın algıya ne kadar müdahale edeceğine organik bir yaklaşımla karar verir. İmgeyi oluştururken zaman algısının uzamı nasıl etkilediğini araştırır; imgenin temsili ile başa çıkmada kendi yöntemlerini geliştirir.

İmgelerle dolu görselliğin algımızı işgal ettiği  bu günlerde, imge kavramının kendi gerçekliğini sorgulayan ve zamanı kullanarak imgenin kendisini yorumlayan bu eserler, zaman kavramıyla aralarında, kendi lisanlarını oluşturuyorlar ve birbirinden farklı gerçekliklerin kapılarını aralıyorlar.

Sergide yer alan 12 genç sanatçıdan Begüm Yamanlar’ın birçok katmanı birleştirerek meydana getirdiği işleri, izleyiciyi doğal bir ışık oyununa maruz bırakırken bir tür üst-gerçeklik yaratıyor ve bu sayede kendi imgelerini türetiyor. İsmail Eğler’in video yerleştirmesi ise zamanı manipüle ederek gerçeklik algısını değiştiriyor. Şener Soysal'ın polaroid filmin doğasındaki tekillik halini bozarak oluşturduğu fotoğraf serisi, Elena Lyakir’in zamanın izini süren kareleri, Egemen Tuncer'in bilgisayar ortamında görselleştirdiği yarış araçlarının koruma kafesleri, Fırat Giraygil'in ise hiçbir dijital müdahalede bulunmadan çektiği resimsel fotoğrafları, İrem Sözen'in görsel bir duygu günlüğü olarak nitelendirdiği Recall serisinden çalışmaları, Erdem Aydın’ın hareketli fotoğrafları, Nikolaj Rasmussen’in gerçek-dışı çiçekleri, Işıl Arısoy Kaya’nın zamanda kaybolan renkleri, Can Dağarslanı’nın optik manipülasyonlardan ziyade organik algı değişimlerini açığa çıkaran fotoğrafı ve Julie Nymann’ın video çalışması sergide yer alan diğer işlerden.

Günümüz fotoğrafını ve imgenin temsillerini durağanlık ve hareket üzerinden inceleyen karma sergi “İmgeyle” 14 Şubat 2016 tarihine kadar Mixer’in yeni adresi Sıraselviler Caddesi, No:35’te görülebilir.

http://mixerarts.com

Sanatçılar: Begüm Yamanlar, İsmail Eğler, Elena Lyakir, Şener Soysal, Egemen Tuncer, Fırat Giraygil, İrem Sözen, Nikolaj Rasmussen, Işıl Arısoy Kaya, Erdem Aydın, Can Dağarslanı, Julie Nymann

Yorumlar