İFSAK Kısa Film ve Belgesel Yarışması İçin Son Gün 31 Aralık

Türkiye'nin günümüze kadar süregelen en eski kısa film etkinliği, İFSAK tarafından 1978 yılında yapıldı. 'İFSAK Ulusal Kısa Film Yarışması' başlatıldığı günden bugüne kadar ulusal düzeyde düzenlenmekte ve ülkemizdeki birçok kısa film etkinliğine örnek teşkil etmiştir.
Etkinlik, çoğu dünya çapında önemli eserler vermiş değerli sinemacıların ilk eserlerine gösterim olanağı sunmakla birlikte, o yıllardan bugüne arşivlenen filmler sayesinde ülkemizin en kapsamlı kısa film arşivinin oluşmasına da katkı sağlamıştır.
İFSAK gelecek dönemlerde de; aynı düşüncelerle ülkemizdeki sinema eseri sahiplerinin, üretimlerini artırmak, bir sanat olarak sinemanın gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, yeni fikirlere öncü olabilmek amacıyla her yıl 'İFSAK Ulusal Kısa Film Yarışması'nı düzenlemeye devam ediyor.

Son Başvuru tarihi: 31 Aralık 2017

Yorumlar