Serbest Çağrışım Sergisi İFSAK'ta

Rüyamızdaki imgeleri biz yaratmadığımızdan onlara tabi oluruz. Zaman zaman rüyalarımız dışında imge yaratımının bilinç akışıyla mümkün olup olamayacağını düşünürüm. Görüntü üretmenin peşine düşmüş ve derdi olan insanlar bilinçli bir edimi yerine getirirken dahi bilinç akışının da zamanına kapılabilirler. Bu zamanın içinde metinlerarasılık olasıdır. Kitaplardan sözcüklerin bizdeki karşılığı olan imgeler, filmlerin bizdeki izdüşümleri, bir tablonun çağrışımları ya da düşünce fragmanları gibi. Yaratıcı fotoğrafçı için bu durum metinlerarası geçişlere izin verirken, belli bir duygulanım birliğinin de izini taşıyabilir. 

Arkadaşlarımın yaptığı bu çalışmalar tam da metinlerarası bir duygulanım birliğinin izlerini taşıması açısından önemli. Her bir tekil değerli çoğulla ilişkili.
Sadece izlemek ve serbest çağrışımın akışına kendimizi bırakabilmek için...

Proje Danışmanı:Yalçın Savuran
Katılımcılar: Aslıhan Demiral, Cem Yamanel, Çiğdem Kadakoğlu, Ebru Oğuz, Gülşah Kırımlı, Hilal Yıldız, Tolga Büyükada

Tarih: 21 Ekim 2017, Cumartesi, 17:00

Yorumlar