“Di’li Geniş Zaman Ve Tanık” Sergisi IFSAK'da


Sergi; Amerika’da “anksiyete çağı” olarak adlandırılan, çevre sorunlarından cinselliğe, aile kavramından sanatsal pratiklere, tüketim alışkanlıklarından insan hakları ihlallerine kadar insana özgü her türlü durumun sorgulandığı ve bu bağlamda Amerikalıların geleceğe karşı beslediği kaygıların, ülkenin iç ve dış politikasında belirleyici olduğu 90’lı yıllarda, Amerika’da yapılan fotografik çalışmalardan oluşmaktadır. (04 Ocak - 07 Şubat 2014)

Sergide; ana izleğin yanı sıra ikinci izlek olarak fotoğraf tarihinin teknolojik açıdan üç ana evresi,           
1- 1890’lı yıllardan kalma cam negatifler, 
2-  90’lı yıllarda Amerika’da çekilen, asetat ve polyester temelli siyah-beyaz, renkli negatif ve diaların çeşitli boyutlarda pozitif  baskıları, -ki bu kategori, sergide yer alan fotoğrafların çoğunluğunu oluşturmaktadır-  
3- Son yılların teknolojisiyle çekilen,  dönüştürülerek yeni bir yoruma kavuşturulan Dijital Dönem’e ait imgeler de bu sergide yer almaktadır.

Sergiye; “Di’li Geniş Zaman ve Tanık” ismi, türkçe gramerden bildiğimiz “di’li geçmiş zaman”ın açıklaması olan -tanık olunan geçmişin- ve bu geçmişte yaşananların günümüzde de dünyayı etkilemekte ve şekillendirmekte olduğuna dikkat çekmek amacıyla verilmiştir.
 
www.hezgi.blogspot.com

Yorumlar