Plato Sanat'tan Portfolyo Serisi 2: Orhan Cem Çetin

Türkiye’de çağdaş fotoğrafçılık alanındaki en önemli sanatçılardan biri olan Orhan Cem Çetin, kavram ve teknik arasında olduğu kadar belgesel ve kurgu arasında da var olan büyük bir dengenin güçlü çalışmalar ortaya çıkardığı fotoğraf serileri yaratmaktadır. Çalışmalarında, gerçeklikle ve gerçekliğin çeşitli görsel ve medya dönüşüm biçimleri ile ilgili fikir ve varsayımlarımızı inceler ve sorgular .

Sanatçı, çalışmalarında fotoğraf tasvirlerini, kendi çoğulcu ve heterojen yaklaşımının görsel kültürümüzü incelediği ve genellikle de yapısal olarak çözümlediği düşünsel ifadelere dönüştürmektedir.

Orhan Cem Çetin klasik bir fotoğraf sanatçısı değildir. Ayrıca, o tek bir tarza, okula ya da akıma indirgenemez. Elbette sanat dünyasının içinden ve dışından etkilenmeler mevcuttur; fakat sonunda o, kamerayı, kavramsal fikirlerini görselleştirdiği bir enstrüman olarak görmektedir. Tüm çalışmalarında, genellikle fikir önce gelir ve daha sonra sanatçı, çalışmasını izleyiciye aktaracak olan uygun biçim, teknik ve estetik üzerinde karar verir. Bu sebeple, estetik ve fotoğrafik yaklaşımı, kavramsal ve içeriksel ihtiyaçlara göre seriden seriye değişebilir. Çetin bazen, “Yeni Çağ” ya da “Komşuluk” adlı çalışmalarında olduğu gibi, kentsel çevremizin tuhaflığını gözlemleyen bir şehir yürüyüşçüsü olur. Bu serilerde, gözleri bir röntgencinin gözlerine benzer. “Kusursuzluk Zaman Alır” ya da “Renk-arnasyon” gibi diğer serilerde, doğa ve medyanın işleyiş şeklinden büyülenmiş görsel bir bilim adamı rolünü oynar. Sanatçı bu serilerde, renk ve doku araştırmasının, gerçek nesne ve olayların simgesi olarak, daha önemli olduğu soyut ve soyutlanmış imgeler yaratır. Bu yaklaşımların yanı sıra, sanatçı “Böyle Fotoğraflar Yok, Düşdeğirmeni” ya da “Fantomas” adlı serilerinde de olduğu gibi, görselliğin ve metinselliğin sınırlarını aşmak için görsel ve metinsel bilgiyi birleştiren bir şair rolü üstlenir. Orhan Cem Çetin’in çalışmaları, sanatçının, fotoğrafçılığın geleneksel fikirlerini ve bilinen estetiğini sürekli olarak genişlettiği, güçlü kavramsal ve görsel temellere dayanmaktadır. Bütün çalışmaları fotoğrafçılık sanatı üzerinde çok büyük bir etkiye ve yenileme gücüne sahiptir. Bu da çalışmalarının genç fotoğrafçılar ve görsel sanatçılar için önemli olmasının nedenidir.


Yorumlar