İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali 3. Yılında

İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali, Türkiye’de çağdaş fotoğraf alanında üretim yapan genç sanatçıların görünürlüğünü sağlamayı; fotoğraf kitabı yayınlayan kurumları, bağımsız oluşumları, inisiyatifleri ve kendi kitabını yayınlayanları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca FUAM atölyelerinde üretilen 100’e yakın fotoğraf kitabını yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf izleyicisiyle buluşturmak amaçlanıyor.


Yorumlar