Çekmeden Fotoğraf Atölyesi

GAPO ve SALT iş birliğiyle üç yıldır sürdürülen tartışma ve üretim odaklı fotoğraf etkinlikleri, 'Çekmeden Fotoğraf' atölyesiyle devam ediyor. GAPO'nun yürütücülüğünde, SALT Ulus'taki 'Arşivden çıktı' sunumu paralelinde gerçekleştirilen altı oturumluk programa, davetli sanatçı ve görsel araştırmacılar eşlik edecek. 

20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana gitgide daha çok sanatçı, aile albümleri, anonim buluntu fotoğraflar, stüdyo arşivleri, kamu ve kurum arşivleri, reklam fotoğrafları, çevrimiçi görseller gibi çeşitli hazır/üretilmiş malzemelerle çalışıyor. Bu bağlamda içeriği hazırlanan atölye, 27 Mayıs Cumartesi günü Ege Berensel'in, buluntu imajın ontolojisi, görsel/sanatsal araştırma stratejileri ve otonom arşiv kuramı gibi konuları irdeleyen sunumuyla başlayacak. İlk gün programı, çeşitli hazır malzemelerle çalışan Ege Kanar, Zeynep Kayan ve Metehan Özcan'ın herkesin katılımına açık sunumlarıyla sürecek.


GAPO ve konuk eğitmenler eşliğinde, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak fikir geliştirme oturumundaysa, atölyenin katılımcılarıyla üretmeyi planladıkları projeler tartışmaya açılacak. Üç haftalık bir üretim sürecini takiben, 17 Haziran Cumartesi günü edit edilecek olan işler, ertesi gün SALT Ulus'ta sunulacak.

Başvuru için 22 Mayıs Pazartesi gece yarısına kadar, atölyeye katılım amacını ve atölye için planlanan proje fikrini detaylandıran online başvuru formunun doldurulması ve atölye konularıyla ilişkili olarak bir veya iki seri biçiminde hazırlanmış, en fazla 30 fotoğraftan oluşan bir dijital portfolyo linkinin sağlanması gereklidir. GAPO tarafından portfolyolar bazında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 8-12 katılımcı, 24 Mayıs Çarşamba günü e-postayla bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir. 

Program dili Türkçe'dir. Katılım ücretsizdir.

Online başvuru formu: http://bit.ly/2p1eKEo

Yorumlar