Rıza Erdeğirmenci'nin ‘'Dilemma'' Adlı Sergisi Gama Art Galleryde

Gama Art Gallery, ünlü fotoğraf sanatçısı Rıza Erdeğirmenci'nin insanlık tarihinin bitmeyen arayışına, ''yaşamın gizemlerine'' ışık tutan ‘'Dilemma'' adlı fotoğraf sergisini İstanbullu sanatseverlerin izlenimine sundu. 

Dilemma; algılar ve önyargılar ile dans ediyor, toplumsal kabullenmeleri dürtüyor, modern toplumlarda kültür kisvesi altında yapılmakta olan iletişim kirliliğine dikkat çekiyor; yanı sıra bireysel varoluş hallerini irdeliyor. 


Postmodern çağın bireyi iki farklı ‘'kişilik'' arasında yolunu bulmaya çalışıyor. Birisi dijital ortamda kendisinin yarattığı sanal kişilik, diğeri ise fiziki dünyada taşımak zorunda olduğu gerçek kişiliği. ‘'Like''lar peşinde koşuştururken, giderek yalnızlaştığını ve gerçek kişiliğine yabancılaştığını görmemeyi tercih ediyor. ‘'Öz''den görüntüye, ‘'Gerçeklik''ten temsile doğru kayan bir dünya onunkisi.

Dilemma, bu varoluş hallerine diptikler aracılığıyla bakmayı öneriyor. Özünde izleyiciyi iki seçenek arasında düşünmeye davet eden bir tartışma ortamı yaratırken, üçüncü bir bakış açısının olasılığını da sorguluyor.

Alain Badiou, ‘'Sanat da felsefe gibi gerçeklik üretir. Sanatsal gerçeklik, daima duyumsanabilir olanla ilgili bir gerçekliktir; dünyayla kurulan yeni bir duyumsal ilişki gibi. Her sanat eseri saf olmayan (impure) bir formdan türer, bu formun arıtılması (purification) sanatsal gerçekliğin ortaya çıkışı sürecidir'' diyor.

Dilemma'nın diptikleri karşısında duran izleyici önce bir fotoğrafa, sonra diğerine bakıyor. Daha sonra ikisine birden baktığında üçüncü bir okuma düzeyine geçiyor; böylece çerçeve içinde sıkışıp kalmış anlamı ya da gerçekliği özgürleştiriyor. 

Bunu yaparken kendi iç dünyasında sıkışıp kalmış bir şeyleri de özgürleştirebilecek mi? 
Rıza Erdeğirmenci'nin 'Dilemma''adlı kişisel sergisini 16 Şubat -19 Mart tarih aralığında her gün 13:00- 19:00 saatleri arası Gama Art Gallery'de izleyebilirsiniz.

Yorumlar