Sergi:Şehir Üstüne Şehir

Terkedilme, kentsel dönüşüm, yenilenme ya da herhangi bir nedenle yıkılan binaların/evlerin bitişik binalarda bıraktığı yapısal izler üzerinden, sürekli bir yıkma-yapma döngüsü içindeki şehir ve şehirleşme sürecine bağlı olarak, geniş kapsamlı yıkımların yarattığı şiddet ve bu şiddetin giderek tüm kente ve kentte yaşayanlara, kültürel dokulara ve çevreye uygulanan bir şiddete dönüşmesi, insan yaşamının en önemli evrelerinden biri olan çocukluk yıllarının yaşandığı evlerin ve mahallelerin, kısa bir sürede yok olmasının insan hayatında yarattığı köksüzlük duygusu, ortaya çıkan katmanlar arasındaki ilişki ve tezatlar, yerleşim pratikleri ve anlayışları çerçevesinde kentin geçmişine ve bir anlamda da geleceğine bakmak.


Proje
SAHİR ABACI

Fotoğraflar
HAMİYET BİRDEN
İLKNUR ÇELİKKAN ISIYEL
MEHMET SABRİ HASPOLATLI
MÜŞERREF SÜNDÜS
NEVİN POLAT
SEVAL DANIŞMAN


İstanbul Fotoğraf Galerisi
Yorumlar

Popüler Yayınlar