2017 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması

Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar Birliği UIA'nın öncülüğünde tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanıyor. Biz de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, her yıl Dünya Mimarlık Günü programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, belli bir tema çerçevesinde "Ajanda Fotoğraf Yarışması" düzenliyor ve yarışmanın sonuçlarını sergiliyoruz.

Bu yıl on sekizincisi düzenlenen Ajanda Fotoğraf Yarışması temasını, "UMUT" olarak belirledik. Doğanın, tarihin ve insanlığın bugüne dek biriktirdiği tüm değerlerin ve eserlerin hızla yok olduğu çağımızda biliyoruz ki ancak ''UMUT'' bizi ayakta tutabilir ve daha güzel bir geleceğe taşıyabilir. Yarışmaya katılacak mimari, tarihsel ve doğal değerlerin önemini vurgulayan eserlerin, kültürel mirasın en önemli mekânı olan kentlerin özgün karakterleriyle geleceğe taşınması ''UMUT''unu da çoğaltacağına inanıyoruz.


Yarışma Koşulları:

A-Katılım Koşulları:

- Yarışmaya, Türkiye'de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.
- Analog fotoğraflar sayısal ortama aktarılarak, CD/DVD'ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.
- Dijital (sayısal) fotoğraflar ise uzun kenarı 40 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında CD/DVD'ye kaydedilerek gönderilmelidir.
- Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödülleri geri alınır.
- Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklik yapan; ödül ve sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin fotoğrafları yarışma dışı bırakılır.
- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:

Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve fotoğraf numaralarını dosya adına yazmalıdırlar. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD/DVD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

C- Fotoğrafların Gönderilmesi:
Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarf, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru adresine gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

Yarışma Takvimi:
Duyuru : 07 Haziran 2016 Salı
Son Katılma Tarihi : 30 Eylül 2016 Cuma saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 3 Ekim 2016 Pazartesi
Sonuçların Açıklanması : 5 Ekim 2016 Çarşamba
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 22 Ekim 2016 Cumartesi
Sergi Süresi: 22 Ekim – 06 Kasım 2016

Ödül Töreni ve Sergi Alanı:
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy Hizmet Binası
Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

Seçmeler:
Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2017 yılı ajandası için seçilecektir.

Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):
Behiç Ak (Mimar-Karikatürist-Yazar),
Tanju Akleman (Fotoğraf Sanatçısı – İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı),
Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı),
Aras Neftçi (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı),
Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

Telif: Ajanda için derece ve özdeş ödüller dahil toplam seçilen 41 adet fotoğraf, ajanda dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca Mimarlar Odası'nın öngöreceği kendisine ait her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte kurumumuza ait olacaktır.

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 3.000.-TL
İkincilik Ödülü : 2.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000.-TL
En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri) : 100.- TL.
Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara "Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi" verilecektir.

Fotoğrafların İadesi:
41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD/DVD'ler imha edilecektir.

Yarışma Sekreterliği ve Başvuru:
Hilal Duru
E-posta: fotoyarisma@mimarist.org
Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31
34425 Beyoğlu – İstanbul
http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.

Yorumlar

Popüler Yayınlar