İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali

Kitap formunun, çağdaş fotoğrafın temel formlarından biri olması onun dokunulabilir fiziksel niteliği ile dijital çağda hem sanatçı hem de izleyici tarafından ilgi görmesiyle oldu. Çoğaltım ve ulaşım olgusunu sonsuz hale getiren elektronik çağ, sanatçı ve izleyici ile arasına mesafe koyarken, kitap formu eserin bir nevi edisyonuna sahip olma imkanı tanıyarak bu mesafeyi yok saydı. Kalıcılık ve yaygınlaşabilme, bir seri olma niteliği ile hikaye anlatma yeteneği, çağdaş fotoğrafın kitabı temel almasında etken oldu.

Fotoğraf kitabı, işlerini paylaşmak için bağımsız platformlara ihtiyaç duyan sanatçılara, ucuz, hızlı, kaliteli, kolay erişilebilir eserler üretebilmelerine olanak sağlarken, tasarımı, malzemesi ve kurgusuyla işin önemli bir parçası olmaya başladı. Fotoğraf kitapları aynı zamanda içerik ve form açısından çeşitliliği sağladığı gibi, bu eserlere sanat dünyasında bir koleksiyon nesnesi olma özelliği de kazandırdı.

“FUAM” (Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. “Fotoğraf Tasarım, Geliştirme ve Üretim Laboratuvarının Kurulması” projesiyle İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığı destekle fotoğraf dünyasında yükselişte olan ve genç fotoğrafçıların üretim ve paylaşım biçimlerinde önemli bir yere sahip  “fotoğraf kitabı olgusunu desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında FUAM, Rafal Milach, Ania Nalecka, Nico Baumgarten, Michela Palermo, Remi Faucheux, Matthieu Charon, Marcus Schaden ve Frederic Lezmi gibi uluslararası fotoğraf kitabı duayenlerinin eğitmenliğinde düzenlediği ve uluslararası katılıma açık 4 atölye ile 50’ye yakın maket kitap üretimine destek vermiş ve sonrasında bu kitapların sınırlı sayıda sanatçı kitabı olarak baskılarını da üstlenmiştir.

İSTANBUL FOTOĞRAF KİTABI FESTİVALİ, çağdaş fotoğraf alanında üretim yapan genç Türk sanatçıların görünürlüğünü sağlayarak, fotoğraf kitabı yayını üreten kurumları, bağımsız oluşumları, inisiyatifleri ve kendi kitabını yayınlayan fotoğrafçıları bir araya getirmek amacını taşımakta ve FUAM’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği atölyeler sonrasında üretilen ve sınırlı sayıda basılmış olan 50’ye yakın sanatçı kitabını yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf izleyicisiyle buluşturmayı amaçlamaktadır.

Türkiye de ilk defa gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca sürecek olan İSTANBUL FOTOĞRAF KİTABI FESTİVALİ, uluslararası fotoğraf kitabı tasarımcıları, fotoğraf kitabı editörleri ve yayınevi sahiplerinden oluşan davetlilerinin gerçekleştireceği seminerler, konuşmalar ve yüz yüze yapılacak fotoğraf kitabı değerlendirmelerinden oluşan bir program sunmaktadır. Ayrıca FUAM, Türkiye’nin fotoğraf kitabı alanında ilk ödüllü “MAKET FOTOĞRAF KİTABI” yarışmasını düzenlemektedir. Esen Karol, Sebastien Girard, Frederic Lezmi, Oliver Cablat, ve Sebastian Arthur Hau’nun jüriliğinde ve Nikon sponsorluğunda düzenlenen bu ödül ile FUAM, Türkiye’de Fotoğraf kitabı üretimini teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Dolayısıyla sizleri bu üretim ve paylaşım ortamının bir parçası olmaya ve 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye’de ilk defa Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü ve MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan “İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali”nde bir arada olmaya davet ediyoruz. Çağdaş fotoğrafın bağımsız dolaşım biçimi olan fotoğraf kitabı sahasında tanık olacağınız yeni hikaye biçimleri ve taze bakışlar ile buluşmak, sizlerin birikimleriyle birleştirerek çoğaltmak, ilerleyen yıllarda sanat alanında önemli rol sahibi olacak sanatçı ve küratörlere altyapı oluşturmak, bizler için ayrıca bir heyecan kaynağı olacaktır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar