Şehir Günlükleri İstanbul Fotoğraf Galerisinde

İstanbul Fotoğraf Galerisi, birlikte üretme yolunda biraraya gelmiş genç arkadaşların kurdukları kollektif oluşumlara destek ve önem vermektedir. Mahzen Photos’un Şehir Günlükleri adlı fotoğraf sergisi 16 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fotoğraf Galerisi'nde görülebilir. Fotoğrafçılar Cennet Kuşca, Erdem Varol, Onur Gökkuş, Onur Korkmaz, Serkan Çolak ve Sinan Kılıç her biri kendi seri fotoğrafını oluşturdular.

Mahzen Photos, 2013 yılında, belgesel fotoğraf alanında üretimlerini ortaklaştırma, birlikte üretme ve dayanışma fikriyle bir araya gelen fotoğrafçılar tarafından kuruldu. Zamana tanıklık etme ve toplumsal bilincin oluşması açısından, fotoğrafın önemli bir güce sahip olduğu düşüncesiyle, belgesel alanında üretim yapan kolektif bir fotoğraf oluşumudur. Mahzen Photos fotoğrafçıları kolektif oluşumlarını: “Gerçeklik algısının, hakim sınıflar tarafından üretilip toplumsal alt sınıflar içinse esas anlamının hiçleştirildiği bir sistemde, buna paralel olarak yaşamı estetize etmek üzerine kurulmuş bir fotoğraf mecrasında ’sanatçı, statü ,etiket’ kavramlarıyla ilişki kurmadan, bağımsız, gerçeğe tanıklık eden, hayatı ve toplumsal yaşamı anlama ve anlatma pratiği olarak‘’ değerlendiriyorlar.

Yorumlar

Popüler Yayınlar