İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri'nden Proje Desteği

1-30 Kasım 2016 tarihleri arasında, İFSAK tarafından düzenlenecek olan 24. İstanbul Fotoğraf Günleri kapsamında bir fotoğraf projesine İFSAK tarafından kitap ve sergi desteği verilecektir.

Amaç
İFSAK kurulduğu 1959 yılından itibaren, kar amacı gözetmeksizin, fotoğraf ve sinema sanatının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını, gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların amacı kişilerin ve becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlayarak, toplumsal konularda duyarlı; fotoğraf ve sinema projelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

İlki 1985 yılında yapılan İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri, İFSAK’ın amaçlarına yönelik
olarak gerçekleştirdiği, ülkemiz fotoğrafçılığına önemli katkılar sağlayan bir etkinliktir.
24’üncüsü Kasım 2016’da gerçekleşecek olan Fotoğraf Günleri kapsamında, farklı disiplinlerde fotoğraf üreten amatör-profesyonel genç fotoğrafçılara destek vermek, gerçekleştirdikleri çalışmaları görünür hale getirip sanatseverlerin beğenisine sunmak, en önemlisi de projelerini kitap olarak yayınlayıp kalıcı bir esere dönüştürmek için Proje Desteği verecektir.


Şartlar
1. İFSAK Proje Desteği, 24. Fotoğraf Günleri Teması olan Thanatos, “Tek Düşmanım Kendim”ana fikrine uygun belgesel ve kavramsal disiplinlerde üretilmiş fotoğraf ağırlıklı
çalışmaları içeren bir projeye verilecektir. (tema metni ektedir)
2. İFSAK Proje Desteğine yaşı 35’i aşmamış proje sahipleri başvurabilirler.
3. Destek isteğiyle başvurulan belgesel ve kavramsal projelerin daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş,yayınlanmamış ve sunulmamış olması gerekmektedir.
4. Destek için başvuran projelerin, başvurunun yapıldığı tarihten önce tamamı üretilmiş olmalıdır.
5. Proje desteği kazanan çalışmaların ilk sergi hakkı ve yayınlanacak proje kitaplarının
yayın hakkı İFSAK’tadır.
6. Proje desteği, belgesel-kavramsal disiplinlerinde, İFSAK 24. Fotoğraf Günleri Ana Temasına uygun olarak üretilen bir çalışmanın sergilenmesi ve kitap olarak basılmasını kapsamaktadır.
Projelerin üretimi aşamasında oluşacak masraflar için bir destek söz konusu
değildir.
7. Proje Desteği, nakit olarak değil, çalışmaların sergilenmesi (baskı ve sergi masrafları) ve
kitap olarak yayınlanması masrafları karşılanması şeklinde olacaktır.
8. Çalışmaların sergilenmesi, kitap olarak basılması aşamasında, fotoğrafların ve kitabın
nerede basılacağına İFSAK karar verecektir. Sergi ve tasarım süreci sanatçı ile birlikte
İFSAK tarafından yürütülecektir.
9. İFSAK Proje Desteği, 15 bin TL’yi aşmayacaktır.
10. İFSAK Proje Desteğini kazanan proje sahibiyle sözleşme yapacaktır.
11. Seçici Kurul, başvuran çalışmalar arasından İFSAK Proje Desteği vermeye değer bir
çalışma bulmaz ise, İFSAK Proje Desteği verilmeyebilir.

Başvurular
İFSAK 24. Fotoğraf Günleri’ne başvuran adayların hazırlayacakları başvuru dosyasında;
A) Özgeçmiş ve iletişim bilgileri. (Sanatçının daha önce gerçekleştirdiği çalışmalar ayrıntılı
bir şekilde anlatılmalıdır.)
B) Proje Desteği için başvurulan projeyi anlatan en az bir A4 uzunluğunda niyet mektubu.
Niyet mektubu projenin kavramsal yönünü ayrıntılarıyla anlatmalıdır. Ayrıcı çalışma takvimi,
kaç adet eser üretildiği, nasıl sergileneceğini (özel bir düzenleme gerekiyorsa) niyet
mektubunda yer almalıdır.
C) Proje desteğine başvurulan çalışmanın bitmiş hali başvuru dosyasıyla beraber iletilmelidir.
Çalışmada yer alacak tüm fotoğraflar uzun kenarı 2000 piksel, 72 dpi olacak şekilde
teslim edilmelidir. Burs ödülünü kazanan sanatçıdan, büyük boyutlu fotoğraflar istenecektir.
D) Başvuru dosyası (Özgeçmiş, niyet mektubu, projenin bitmiş hali) bir USB'de teslim edilmelidir.

Mülakat 
İFSAK Proje Desteğine başvuru için dosya bırakan tüm adaylarla, Seçici Kurul üyelerinin katılımıyla mülakat gerçekleşecektir.

İFSAK 24. Fotoğraf Günleri Proje Desteği Yürütücüsü: Altan Bal
Son Katılım Tarihi (Projenin İFSAK’a teslim tarihi) : 01.08.2016

Seçici Kurul :
Tanju Akleman
Altan Bal
Orhan Cem Çetin
Volkan Kızıltunç
Ömer Orhun
Yücel Tunca
Ergun Turan
Feyyaz Yaman
Özcan Yurdalan
Başvuru ve İletişim:
Çetin Kaya

İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak 32/2 34433 Beyoğlu / İstanbul
Tel : +90 (212) 292 18 07 / +90 (212) 292 42 01

E-Posta : iletisim@ifsak.org.tr

Yorumlar

Popüler Yayınlar