Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Sergilerinin Envanterini Tutacak

2016  yılından başlayarak Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Türkiye’de açılan sergilerin kaydını tutmaya başlayacaktır.
Ülkemizde açılacak tüm sergilerin kaydını tutmayı amaçlayan uygulamanın zaman içinde fotoğraf sergileri hakkında kalıcı bir bilgi kaynağı olarak araştırmacılara ve konuyla ilgilenenlere önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren açılacak sergilere ilişkin aşağıdaki bilgilerin ofis@tfsf.org.tr adresine bildirilmesi durumunda, TFSF tarafından bir “Sergi Kayıt Numarası” verilecek, sergiler TFSF web sayfasının ilgili bölümünde numara sırasıyla listelenecektir. Bu numara, sergi sahibi tarafından, sergiye ilişkin afiş, davetiye, duyuru vb. mecralarda kullanılabilecektir.

Numara verilmesi, sergiye TFSF’nin destek veya onay verdiği anlamına gelmez. Numara, sadece sergilerin kaydının düzenli olarak tutulabilmesi amacıyla verilmektedir.
Numara verme işlemi 2016 yılında ücretsiz olacak, izleyen yıllarda makul bir işletme gideri tahsil edilecektir.
TFSF sergi kayıt numarası için Federasyonumuza gönderilmesi gereken bilgiler:
1. Serginin ismi,
2. Serginin sahibi, karma sergi ise katılımcılar,
3. Serginin açılacağı galerinin ismi ve adresi,
4. Serginin süresi,
5. Varsa düzenleyici kurum bilgileri,
6. Sergi sahip(ler)inin iletişim bilgi(ler)i, mail adres(ler)i,
7. Serginin konusu ve projesiyle ilgili kısa bilgi (isteğe bağlı).

Yorumlar

Popüler Yayınlar