Üç Dini Buluşturan Sergi Sismanoglio Megaro’da

Yunanistan İstanbul Başkoskonsolosluğu, SEV Vakfı ve Arge Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. desteği ile “CUMA, CUMARTESİ, PAZAR”adli sergi 11 Aralık 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Sismanoglio Megaro’da gerçekleşecek. Sergi açılışı : 10 Aralık 2015 Perşembe saat.18.00
İnançlar insanoğlunun varlığı kadar eskidir ve tüm dünyada olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklardaki çok renkliliğin de kaynaklarından biridir. 
Birbirinden farklı uygulamaları, örf ve adetleri olsa da tüm dinlerin mesajı aynıdır: “Birliktelik, birbirini sevme, ötekini tanıma ve saygı gösterme.”Tarih boyunca bu topraklardan geçen birçok kültürün izleri, giderek artan bir hızla yok oluyor. Bu yok oluş ve kayıplar, asırlardır İstanbul’da yaşamış ve yaşamakta olan halklar arasındaki bağların da zayıflamasına neden oluyor.

Farklı dinden, mezhepten ve toplumdan beş fotoğrafçı, bu sergide fotoğrafın görsel dili sayesinde “ötekini anlamayı ve yeni kültürlere tanıtmayı” amaçlayarak, halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracı olmaya çalışıyor.

Görsel sanatlarda, özel olarak da “belgesel fotoğrafta”, hiç bir konunun sonu yoktur. Zaman ve mekân süreci içinde doygunluğa ulaşan konular, paylaşma zeminine ulaşır. 

Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Manginas ta “Cuma,Cumartesi, Pazar” adını verdikleri sergilerinde; inancı, ötekini, sevgi ve saygıyı, anlayışı, anlama ve anlatmayı, belgesel fotoğrafların izini sürerek sanatseverlere aktarıyor.


Kaynak:www.mfa.gr

Yorumlar

Popüler Yayınlar