Belgesel Fotoğraf Atölyesi: Bir Anlama-Anlatma Yönteminin ABC'si

İnsanı gezegendeki  diğer canlılardan ayıran bir özellik de, anlama ve anlatma çabasıdır. Duyu organlarımızla algıladığımıza, 
bir anlam biçer, biraz da kendimizi ekler bir başkasına anlatmaya cesaret ederiz.  Anlatmak aynı zaman da “anlamaya” çalışmayı sürekli kılar. İcad edilen tüm iletişim aygıtlarının temelinde anlama-anlatma çabası ön kabulü vardır. 

Bazı anlatılar sözle sınırlı kalır.  Sözler uçmaz ama hızlıca görünmez olur.  Bazen de anlatan şiirce, romanca, filmce ve fotoğrafça anlatır. Hem kalıcı olur, hem de daha çok  meraklıya ulaşır. 
Foto Röportaj,  insan olma hallerinden ortaya çıkan, günlük hayatın dinamikleriyle görünür halen gelen “öyküleri”  10-15 fotoğrafla anlatma yöntemidir. Biçimsel olarak güçlü fotoğrafların bir öykü etrafında yan yana gelmesiyle  oluşur  ve her anlatı da olduğu gibi anlatıcısından derin izler taşır. 

Atölye kapsamında öncelikle anlamaya çalışacağız.  Okuyup, seyredeceğiz. Fotoğraf üzerine, sanat üzerine.  Önce fotoğrafın dilini sonra da Belgesel  Fotoğrafın gramerini çalışıp, fotoğrafla basit cümleler kurmak üzerine 
beyin fırtınaları yapıp, ödevler çekeceğiz. 
Sosyal Röntgencilik ile Foto Röportajın  farkını görüp, “Güzel” fotoğraflar değil, etkileyici fotoğraf serileri oluşturmaya çalışacağız. 

Hangi araçlarla anlatılırsa anlatılsın tüm anlatıların başında, koskoca bir BENCE vardır. Foto Röportaj  atölyemizde hayat hakkında hikayeler anlatırken fotoğrafça bence demeyi öğreneceğiz.


Atölye tamamlandıktan sonra isteyen katılımcıların devam edebileceği RESİMLİ İSTANBUL SÖZLÜĞÜ PROJESİ için tıklayınız.

Başvuru İçin: İFSAK İdari İşler
Tel: 0 212 292 42 01/ iletisim@ifsak.org.tr

http://www.ifsak.org.tr


Yorumlar

Popüler Yayınlar