Karma Sergi Borders and Boundaries Mixer'de

Mixer, 19 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında The Berlin-İstanbul Quartier* sanatçı platformunun "Borders and Boundaries" adlı karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi fotoğraf, desen, resim, video yerleştirme gibi birçok farklı disiplinden işleri bir araya getiriyor.

İnşa edilmiş alanların egemen birer güç olarak birey üzerinde baskı kurması, bireyin kendini özgür bir biçimde tanımlamasına engel olur. Fiziksel ve politik bariyerler dilden fiziksel ve sosyal alanlardaki yaşam biçimlerine kadar insan hayatının her alanında belirleyici bir rol üstlenir. “Borders and Boundaries” sergisinin kavramsal çerçevesi bireyin kimliğini tanımlarken karşılaştığı bu politik, yapısal ve sosyal engeller etrafında şekilleniyor.


Border and Boundaries sergisiyle bir araya gelen yedi sanatçıdan biri olan Aylin Yavuz’un desenleri Michel Foucault’nun ‘ütopik beden’ kavramından yola çıkarak, çizgiyi çizilmiş bir sınır olarak algılıyor. Enrico Bertelli ise seçmiş olduğu yüzeylerin kimliğini bant ve boyayla belirgin hale getirerek oluşturduğu resimleriyle sınırların ötesini düşündürtmeyi amaçlıyor. Mary Moon’un resimleri ise Türkiye ve Ermenistan coğrafyalarının yakınlığının ortaya çıkardığı ortak mimari dili betimlerken, yerel ve uluslararası siyasetin bu birlikteliği nasıl sekteye uğrattığına dair bir izlenim oluşturuyor.

Yorumlar

Popüler Yayınlar